چرا در بورس سرمایه گزاری کنیم؟

چرا در بورس سرمایه گزاری کنیم؟

چند دلیل برای اینکه سرمایه گذاری در بورس را زودتر شروع کنیم:

★ کسب سود بیشتر نسبت به سایر بازارها 

★ قانونی بودن سرمایه گذاری در بورس 

★ قابلیت نقدشوندگی بالا نسبت به بازارهای مشابه 

★ کمک به تولید ملی با سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی

★ متنوع بودن ابزارهای سرمایه گذاری نسبت به مقدار سرمایه مشتریان