لیست کارگزاری های بورس

لیست کارگزاری های بورس

لیست کارگزاری های بورس را می توانید در اینجا ببینید این لیست توسط سازمان بورس تدوین شده است و لیست تمام کارگزاری های فعال بورس در ایران است. اگر به دنبال کارگزاری بورس در شهر خود می گردید کافیست از بین لیست زیر شهر مورد نظر خود را پیداکنید و سپس وارد سایت کارگزاری بورس که در همین جدول آورده شده است شوید شماره تماس این کارگزاری را از سایت کارگزاری برداشته و با آنها برای افتتاح حساب صحبت کنید. در لیست زیر شماره تماس و وبسایت کارگزاری های بورس نیز قرار داده شده است همچنین اگر به دنبال بهترین کارگزاری های بورس سهام هستید روی لینک کلیک کنید. رد لیست زیر رتبه بندی کارگزاری ها نیز قرار داده شده است ( رتبه الف بالاترین رتبه است ) برای انتخاب کارگزاری مناسب می توانید از لیست زیر کمک بگیرید. این لیست در مرداد ماه سال ۹۸ از سایت کانون کارگزاران استخراج شده است.

 

نام شرکت کارگزاری

تلفن دفتر مرکزی وب سایت

 

آرمان تدبیر نقش جهان

 

۰۳۱-۳۶۲۹۱۹۰۹
۰۳۱-۶۲۴۱۹۰۵
armanbroker.ir

آرمون بورس

 

۸۸۷۰۶۵۷۰ armoonbourse.com

اطمینان سهم

 

۶۶۷۲۸۰۸۰-۱
۸۸۱۷۱۳۷۰-۳
etminansahm.com

آینده نگر خوارزمی

 

۶۱۹۱۴۰۰۰ kharazmibroker.com

بانک اقتصاد نوین

 

۸۸۵۶۶۱۰۱-۱۱۵ novinbourse.com

بانک دی

 

۴۱۶۸۴۰۰۰ daybankbroker.com

بانک ملت

 

۸۸۱۰۶۳۷۵ mellatbroker.com

بورس بیمه ایران

 

۸۹۴۸ boursebimeh.com

بورسیران

 

۸۸۸۳۲۸۶۰
۸۸۸۳۲۸۹۱
boursiran.ir

پارس نمودگر

 

۴۲۸۷۴۰۰۰ parsnem.ir

توسعه اندیشه دانا

 

۲۲۶۲۲۶۳۰ danabroker.com

شهر

 

۸۸۴۸۱۶۵۱-۵۷ bcity.com

مهرآفرین

 

۸۳۵۷۰۰۰۰ mehrbroker.com

آریا نوین

 

۸۸۳۲۳۵۳۰-۴ arianovinbroker.com

بازار سهام

 

۲۲۲۵۴۱۲۷-۹ bazarsahambourse.com

برهان سهند

 

۸۸۴۲۵۲۴۲-۳ bsbourse.com

بورس ابراز

 

۸۸۳۱۸۸۸۴ ebrazbourse.com

سهام پژوهان شایان

 

۶۶۷۴۱۸۶۴
۶۶۷۴۱۸۶۵
spshayan.com

سیماب گون

 

۶۶۷۲۴۹۹۵
۸۸۱۷۳۵۶۳
simabgoonbourse.com

مشاوران سهام

 

۸۸۷۱۸۴۰۶-۸
۴۲۹۰۶
kmsco.ir

گنجینه سپهر پارت

 

۸۸۷۱۱۳۳۸ gsbourse.com

توسعه کشاورزی

 

۸۸۹۱۷۴۵۶-۵۹ tkbrokerage.com

اردیبهشت ایرانیان

 

۸۲۴۴۶ oibourse.com

ارگ هومن

 

۸۸۲۰۳۳۱۱
۸۸۵۳۳۸۳۲
kala.argbroker.com

امین آوید

 

۴۲۳۶۶۰۰۰ aminbc.com 

ایساتیس پویا

 

۰۳۵۱-۵۲۲۰۴۵۸-۹ ifb.ir

آبان

 

۸۸۵۵۳۰۳۰
۸۵۵۱۰
aban.net

آتی ساز بازار

 

۸۸۲۱۵۸۰۰-۲
۸۸۶۱۴۴۰۵-۸
۴۲۱۷۹۰۰۰
http://atc.rhbroker.com/

آراد ایرانیان

 

۴۲۷۱۸۰۰۰ aradbourse.com

بانک آینده

 

۸۸۷۲۱۱۰۰-۳
۴۲۷۶۴۰۰۰
babc.ir

بانک تجارت

 

۸۸۷۰۲۵۷۲
۲۴۸۵۳۰۰۰
bt-broker.com

بانک توسعه صادرات

 

۸۸۳۰۶۰۰۵
۴۱۹۶۲
edbibroker.com

بانک سامان

 

۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱
۸۸۶۴۸۹۵۰-۵۳
samanbourse.com

بانک سپه

 

۸۸۷۲۶۰۵۷-۸ sepahbourse.com

بانک کارآفرین

 

۲۲۶۵۵۹۱۱ karafarinbrokerage.com

بهمن

 

۸۳۳۲۶
۸۳۳۲۷۱۳۵
bahmanbroker.com

تأمین سرمایه نوین

 

۸۶۷۹۱۰۰۰ nibb.ir

تدبیرگر سرمایه

 

۸۸۸۸۲۲۶۵
۸۸۸۸۲۲۹۰
tadbirgar.com

تدبیرگران فردا

 

۸۲۴۲۸ tadbirbroker.com

توسعه فردا

 

۸۸۲۱۵۷۰۴ fardabroker.com

راهنمای سرمایه گذاران

 

۶۶۷۲۶۰۱۱
۶۶۷۰۲۵۷۰
rahnamabroker.com

نواندیشان بازار سرمایه

 

۸۲۴۵۰
۸۴۰۵۱۰۰۰
noandishan.ir

نهایت نگر

 

۸۴۴۵۰۰۰۰ nahayatnegar.com

ایران سهم

 

۸۸۸۷۳۲۳۶ iransahm.ir

آپادانا

 

۸۸۷۱۴۸۲۱
۸۸۷۱۵۰۶۳
apadanabroker.com

آفتاب درخشان خاورمیانه

 

۸۸۵۴۴۲۶۰-۴
۸۸۵۲۴۰۵۶
mesbroker.com

پگاه یاوران نوین

 

۸۸۹۰۳۴۴۵
۸۸۸۹۸۱۹۴
pegahbourse.ir

دلیران پارس

 

۸۸۱۹۸۵۰۱-۷ fouladmabna.com

سپهرباستان

 

۸۸۸۰۱۹۷۹
۸۸۹۴۹۷۴۵
sepehrebastan.com

ستاره جنوب

 

۸۸۳۸۳۵۷۶-۸۱ sjbourse.com

مدبر آسیا

 

۸۸۷۳۵۶۸۰
۸۸۷۳۶۱۹۶
emodabber. Com

نماد شاهدان

 

۸۸۹۲۰۱۲۶-۷ shahedanbroker.com

باهنر

 

۸۸۷۲۷۶۵۷ bahonarbrokerage.com

توازن بازار

 

۸۸۳۸۳۵۶۳-۷
۸۸۶۰۲۱۹۱
tavazonbazar.ir

سینا

 

۸۸۶۵۹۹۸۲-۵
۸۶۰۳۶۴۰۶
sinabroker.com

اقتصاد بیدار

 

۸۸۲۲۸۴۱۱-۱۶
۶۶۹۸۸۲۱۱-۴۲۰۲۹۰۰۰
ebbco.ir

آگاه

 

۸۸۶۷۴۴۲۱-۳۱
۸۲۱۵۴۰۰۰
agah.com

بانک پاسارگاد

 

۸۸۴۸۰۲۵۶-۹
۴۲۳۹۲۰۰۰
pasargadbroker.com

بانک رفاه کارگران

 

۴۱۷۷۲
۸۸۳۷۳۲۲۰
refahbroker.com

بانک صادرات ایران

 

۸۸۷۰۷۱۰۷-۹
۸۸۱۰۴۷۷۲-۴
۴۲۳۵۹
saderatbourse.com

بانک صنعت و معدن

 

۸۸۵۱۱۵۳۵ smbroker.ir

بانک کشاورزی

 

۸۸۶۷۹۱۰۳
۸۶۵۸
agribourse.com

بانک مسکن

 

۷۵۴۳۹۰۰۰
۷۵۲۴۱۰۰۰
maskanbourse.com

بانک ملی ایران

 

۸۴۳۵۸ bmibourse.com

پارس ایده بنیان

 

۸۸۹۴۴۴۲۸
۸۸۹۳۳۸۹۸
۸۸۹۵۷۳۹۹
pi.rhbroker.com

پارسیان

 

۸۷۱۴۸ parsianbroker.com

پیشگامان بهپرور

 

۲۶۷۶۱۵۰۲-۶
۶۶۵۷۶۷۵۰-۸
behbourse.com

توسعه سرمایه دنیا

 

۶۶۷۲۹۱۲۱-۲
۴۲۰۹۴۰۰۰
tsd-broker.com

حافظ

 

۸۳۳۲۱۰۰۰ hafezbourse.com

خبرگان سهام

 

۴۲۳۸۲ khobregan.com

رضوی

 

۲۷۶۳۱۱۱۰
۲۷۶۳۱۶۳۱
rbc.ir

سرمایه و دانش

 

۶۶۷۴۳۰۸۷-۸
۴۲۵۴۸
SDBhouse.com

سهم آشنا

 

۲۷۷۱ abco.ir

سی ولکس

 

۸۸۹۳۳۰۲۶ seavolex.com

صبا جهاد

 

۶۳۴۸۶۰۰۰ sjb.co.ir

فارابی

 

۱۵۶۱ irFarabi.com

کالای خاورمیانه

 

۸۷۱۶۸ mecboroker.com

مبین سرمایه

 

۰۳۱۱-۶۲۰۴۹۴۲ mobinsb.com

مفید

 

۸۷۰۰ emofid.com

امین سهم

 

۲۲۰۲۴۰۵۶ aminsahm.com

آتیه

 

۶۶۷۱۰۲۸۵
۸۸۷۷۱۰۹۸-۹
atieh-broker.com
بانک انصار ۲۲۰۱۲۸۸۳
۲۲۰۱۲۹۰۱
۸۶۰۸۱۹۸۱
ansarbroker.com

بانک خاورمیانه

 

۸۸۵۴۶۸۱۴-۱۷
۸۶۰۸۰۹۱۹
mebbco.com

بورس بهگزین

 

۴۲۸۴۶ behgozinbroker.com

توسعه سهند

 

۲۶۷۶۱۱۷۴ sahandbroker.com

توسعه معاملات کیان

 

۴۷۱۸۰۴۰۰ newasel.com

دنیای خبره

 

۶۶۷۲۴۰۰۱-۲ dkhobreh.com

ساوآفرین

 

۸۸۶۹۱۳۶۴
۸۸۶۹۰۰۹۳
۸۸۳۲۸۸۴۸
savbroker.com

سرمایه گذاری ملی ایران

 

۸۸۷۸۴۲۱۵
۴۲۵۳۰۰۰
nibi.ir

سهام بارز

 

۶۶۷۳۱۳۱۵-۱۶
۶۱۹۸۴
ebarez.com

سهام گستران شرق

 

۰۵۱-۳۷۶۵۰۲۴۰-۴ sahamgostaran.com

صبا تأمین

 

۴۲۱۱۵۰۰۰ sababroker.com

ارزش آفرین الوند

 

۸۸۵۶۳۹۸۴
۴۲۱۸۹۰۰۰
arzeshafarin.com

امید سهم

 

۸۸۳۴۵۲۱۹-۲۰
۸۸۳۴۵۲۱۲
omidsahm.com

ایمن بورس

 

۶۶۷۴۰۸۷۷
۶۶۷۴۰۸۷۸
imenbourse.ir

آریا بورس

 

۸۸۵۴۱۵۵۲-۳ arya-bourse.ir

بهین پویا

 

۰۳۱۱-۶۶۱۲۸۸۹-۹۰
۰۳۱-۳۶۶۱۲۸۸۹
behinpouya.com

جهان سهم

 

۵۵۱۷۳۱۶۸ jahansahmbroker.com

راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام

 

۶۶۷۳۱۰۸۷
۸۸۶۴۵۱۷۳
rds.irbroker.com

شاخص سهام

 

۶۶۷۵۰۶۳۸
۶۶۷۵۰۷۵۶
shakhessaham.com

فیروزه آسیا

 

۸۸۱۰۶۱۰۶ firouzehasia.com

کارآمد

 

۲۲۰۱۲۶۲۰
۲۲۰۱۲۷۶۳
irankbc.com

ملل پویا

 

۴۲۵۸۴۲۰۱
۴۲۵۸۴۰۰۰
melalsecurities.com

آبتین استاک

 

۸۸۹۲۹۸۹۰-۹۱
۸۸۸۰۹۲۷۱
abtinstock.com

دنیای نوین

 

۶۶۷۰۵۸۸۹ dnovinbr.com

سهم آذین

 

۲۲۹۰۳۷۰۷-۸ sahmazin.com

سهم یار

 

۸۸۷۱۰۳۵۷ sahmyar.ir

مهر اقتصاد ایرانیان

 

۴۲۹۱۹۰۰۰ meibourse.com