رونمایی از نرم افزار طلبه یار

رونمایی از نرم افزار طلبه یار

همزمان با فرارسیدن ماه شعبان المعظم از اپلیکیشن اندروید طلبه یار نسخه آنلاین رو نمایی شد.

این برنامه مجموعه کاملی از پاسخ به نیاز های یک طلبه اعم از علمی، درسی، تبلیغی، اقتصادی و ... خواهد بود.